Kwaliteitsborging

Onder kwaliteitsborging verstaan wij; de mate waarin een werkstuk of project zal voldoen aan de eisen die contractueel zijn voorgeschreven veelal door een opdrachtgever,
dan wel vanuit wet-, en regelgeving zijn vereist.
Kwaliteit van een werkstuk of project kan niet ontstaan bij de kwaliteitscontrole.
Kwaliteit moet in het werkstuk of project besloten, oftewel het moet geborgd zijn.

INSPECTIEAFDELING.NL kan u daarbij ondersteunen.
Kwaliteitsborging is een van de kwadranten uit de kwaliteitscirkel welke voor aanvang van een werkstuk of project moet worden ingericht.
Een Test en Inspectieplan (TIP / ITP) is daarbij een belangrijk document.
In een Test en Inspectieplan wordt op componentniveau de belangrijke activiteiten geïnventariseerd en de van toepassing zijnde eisen en acceptatiecriteria aangegeven.
Gedurende het fabricageproces wordt vervolgens gecontroleerd of het werkstuk of project voldoet aan de gestelde eisen.

Ook kunnen wij u ondersteunen met een pre-inspection meeting, kwaliteitsbesprekingen met opdrachtgevers, Notified Body’s (NoBo)’s,
onderaannemers of leveranciers.

Wij werken met relevante normen en codes zoals; EN 13480, EN 13445, EN 15001-1, NEN 3650, EN 1090, RtoD, ASME, API, AWS, en
onderliggende normen zoals EN 12732, NEN-EN-ISO 15607, NEN-EN-ISO 15609-1, NEN-EN-ISO 9696-1, PGS 28, 29 e.d.

Frans Grijpink - Welding - Weld Engineering - Coating - CE Markering - Kwaliteisborging - Lassen - Inspectie - NDO - Niet Destructief Onderzoek - Friesland - Kwaliteit - Specialist