CE Markering

Inspectieafdeling.nl kan u adviseren en coördineren in de uitvoering van de Richtlijn 2014/68/EU oftewel de Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED).

Frans Grijpink - Welding - Weld Engineering - Coating - CE Markering - Kwaliteisborging - Lassen - Inspectie - NDO - Niet Destructief Onderzoek - Friesland - Kwaliteit - Specialist

CE Markering

Inspectieafdeling kan u adviseren en coördineren in de uitvoering van de Richtlijn 2014/68/EU oftewel de Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED).

Om te beginnen starten we met de bepaling van de toepasselijkheid van de Richtlijn, vervolgens systematische beoordeling van de aan het product verbonden risico’s, de verpakkingsrichtlijn 1272/2008 CLP Regulation, het voldoen aan de essentiële eisen, het opstellen van de vereiste documentatie en gebruikershandleiding, het opstellen van de Verklaring van Overeenstemming (VvO), tot het daadwerkelijk aanbrengen van de CE-markering.

Daarnaast de coördinatie met de EU-CBI (Conformiteitsbeoordelingsinstantie, voorheen Nobo) c.q. de NL-CBI (voorheen AKI) voor invulling van het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA) waaronder de Keuring voor Ingebruikneming (KVI).

Ook kunnen wij u adviseren en ondersteunen om de Aangewezen toestellen aan te bieden voor de periodieke herkeuring, uit te voeren reparaties of ingrijpende wijzigingen gebaseerd op de Praktijkregels Drukapparatuur (PRDA) of inspecties uit te voeren aan Zorgplicht toestellen.

Frans Grijpink - Welding - Weld Engineering - Coating - CE Markering - Kwaliteisborging - Lassen - Inspectie - NDO - Niet Destructief Onderzoek - Friesland - Kwaliteit - Specialist

We werken aan projecten van elke omvang

Wij werken in de petrochemie, chemische industrie, food, transportleidingen (NEN 3650), voor staalconstructiebedrijven en apparatenbouwers.

Inspectieafdeling is een onafhankelijk Inspectie en Adviesbureau in de lastechniek van A tot Z

Your partner for Quality

Wilt U uw bedrijf laten certificeren volgens de norm EN-ISO 3834-2, -3 of -4, dan kunnen wij u daarin begeleiden.

Meer over ons