Welkom bij INSPECTIEAFDELING.NL 

INSPECTIEAFDELING.NL is een onafhankelijk Inspectie en Adviesbureau
dat werkzaam is in de industriesectoren: petrochemische en chemische industrie, energieproductiebedrijven, distributiebedrijven van brandstoffen (pijpleidingen, opslagtanks),
staalconstructiebedrijven, ketel- en apparatenbouw.

In genoemde industriesectoren speelt kwaliteit een belangrijke rol. Kwaliteit is de mate waarin een product voldoet aan de gestelde eisen.
Kwaliteitsborging (Quality Assurance) is de fase waarin de bedrijfsprocessen en de voorgeschreven procedures worden beschreven die uiteindelijk leiden tot het te behalen kwaliteitsniveau.
In de volgende fase worden kwaliteitscontroles (Quality Control) uitgevoerd die zijn voorgeschreven, veelal in een test- en inspectieplan (TIP).
De gehele cyclus noemen we QA/QC.

Een belangrijke specialistische activiteit in de industriesector is de lastechniek.
In de lastechniek van A tot Z, samengevat tot Weld Engineering, zien we de QA/QC cyclus terug.
Te denken valt aan het opstellen van een laskwaliteitshandboek, lasdocumenten (LMB / WPS, LMK / PQR ), lasinspecties, niet-destructief onderzoek (NDO),
de rol van verantwoordelijk lascoördinator (responsible welding coordinator), etc.
Niet alleen lassen heeft haar eigen QA/QC cyclus, ook het vakgebied Coating.

In de industrie zijn opslagtanks, vaten, afsluiters, warmtewisselaar, e.d. drukapparatuur met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 barg.
In de nieuwbouwfase is veelal de Richtlijn Drukapparatuur / Pressure Equipment Directive (PED) van toepassing en in de gebruiksfase het Warenwet Besluit Drukapparatuur (WBDA).
Wij kunnen u adviseren en begeleiden in het opvolgen van de PED of het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016, WBDA, herkeuring,
of bij een BRZO audit gericht op herclassificatie.
Bijvoorbeeld; het bepalen van de toepasselijkheid van de richtlijn, een systematische beoordeling van de risico’s, het voldoen aan de essentiële veiligheidseisen tot en met
het opstellen van de technische einddocumentatie en het daadwerkelijk aanbrengen van de CE markering.

Ook kunnen wij voor uw bedrijf optreden als externe deskundige of als senior inspecteur I&K-3 / SKK-3 voor het uitvoeren van inspectie, of als externe lascoördinator (RWC).

Hoe garanderen wij deskundigheid
Wij bieden ondersteuning in

Meer dan 24 jaar ervaring en deskundigheid in deze branche
Enthousiasme voor het vak

Inzet gekwalificeerd vakbekwaam personeel in het bezit van geldige certificaten zoals;
  • Inspectie- en Keuringsdeskundige niveau 3 (I&K-3 / SKK-3);
    International Welding Engineer (IWE) / Laspraktijkingenieur (LPI);
    Visueel lasinspecteur niveau 2 (VTw-2);
    Radiografisch Filmonderzoeker niveau 2 (RI-2) – “Filmlezer”
Your partner for Quality