Disclaimer

Op onze overeenkomsten zijn van toepassing de DNR 2011 – 1ste herziening juli 2013 – “Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur”.

Op verzoek wordt de DNR 2011 digitaal toegezonden