Disclaimer

Op onze overeenkomsten zijn van toepassing de DNR 2011 – 1ste herziening juli 2013 – “Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur”.

Op verzoek wordt de DNR 2011 digitaal toegezonden

Disclaimer voor inspectieafdeling.nl

Dhr. ing. F.M.J. Grijpink (Kamer van Koophandel: 64575004), hierna te noemen Dhr. ing. F.M.J. Grijpink, verleent u hierbij toegang tot www.inspectiefdeling.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Dhr. ing. F.M.J. Grijpink behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Dhr. ing. F.M.J. Grijpink spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dhr. ing. F.M.J. Grijpink.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dhr. ing. F.M.J. Grijpink nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dhr. ing. F.M.J. Grijpink.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dhr. ing. F.M.J. Grijpink, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Inspectieafdeling is een onafhankelijk Inspectie en Adviesbureau in de lastechniek van A tot Z

Your partner for Quality

Wilt U uw bedrijf laten certificeren volgens de norm EN-ISO 3834-2, -3 of -4, dan kunnen wij u daarin begeleiden.

Meer over ons